Front Row

Jaap Prinssen -  Geeske Wijnalda - Alco Hartman - Vacature

Backrow

Dirk Vincken - Heleen Talman - Wieneke Offinga - Jogchum Tichelaar - Saskia Hoogland - Anja Abma- Oebele kunnen

Bugel & Alten

Bugel vacature - Paulus de Jong - Bettina vd Bosch - Alt vacature

Euphoniums & Bariton

Harmen Thomas de Haan - Johan Talman - Marijke Schaaphok - Geartsje Praamstra

Trombones

Vacature 1e trombone - Johannes Hoogland - Marten Grond

Es & Bb Bassen

Gert Grootens - Rutmer Boersma - Kerst Buis - Jesse Bouma -  vacature Bb Bas

Slagwerk

Sierk Bosgraaf - Jelke Meijer - Willem de Vent - Thies Nicolai

TOP