Front Row

vacature - vacature - Jaap Prinssen -  Geeske Wijnalda 

Backrow

Dirk Vincken - Heleen Talman - Wieneke Offinga - Jogchum Tichelaar - Saskia Hoogland - Anja Abma- Oebele kunnen

Bugel & Alten

Eelko Hallema - Paulus de Jong - Petra Meestringa - Bettina vd Bosch 

Euphoniums & Bariton

Frans de Haan - Harmen Thomas de Haan - Marijke Schaaphok - Johan Talman

Trombones

Vacature 1e trombone - Johannes Hoogland - Marten Grond

Es & Bb Bassen

Gert Grootens - vacant - Kerst Buis - Jesse Bouma 

Slagwerk

Sierk Bosgraaf - Jelke Meijer - Willem de Vent - Thies Nicolai

TOP